Edukacja żywieniowa

Nauka o zdrowym odżywianiu jest niezwykle istotna już od pierwszych lat życia!

Edukacja żywieniowa w szkole i przedszkolu to jedna z możliwości wypracowania właściwych nawyków dotyczących odżywiania. Formę zajęć dobieram do liczebności grupy, wieku dzieci, ich aktywności i zaangażowania. Moje zajęcia opracowane są na podstawie rzetelnych informacji dotyczących żywienia dzieci. Korzystam zwłaszcza z Piramidy Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej dla dzieci i młodzieży, która jest łatwa w odbiorze i zrozumiała nawet dla maluchów. Stosowane przeze mnie metody wypracowałam podczas spotkań z wieloma grupami uczniów i przedszkolaków. 

Dietetyk Karolina Jachimowicz KAROtka

Edukacja żywieniowa młodego pokolenia jest dla mnie szczególnie istotna, z uwagi na narastający problem otyłości w tej grupie wiekowej. Aby jej zaradzić, należy pokazać dzieciom alternatywy przetworzonej żywności oraz zalety właściwego odżywiania i w ten sposób zachęcić do wprowadzenia w życie zdrowych nawyków.

Nauka o odżywianiu łączy się z aktywnością fizyczną. W czasach rozpowszechnienia komputerów, smartfonów, konsoli, stopień aktywności ruchowej dzieci znacznie spadł. Dorośli, edukatorzy i nauczyciele muszą dopilnować, aby wysiłek fizyczny stał się codziennością dla każdego dziecka. Po kilku godzinach wysiłku umysłowego w szkole dzieci powinny się poruszać. O tym też mówię podczas swoich zajęć.

Edukacja żywieniowa dzieci

Co mogę zaoferować?

  • przeprowadzę prelekcję lub pogadankę (prezentacja multimedialna, dyskusja z rekwizytami, wykład),
  • zorganizuję warsztaty praktyczne (indywidualne i w grupach),
  • urządzę wspólne gotowanie prostych potraw (warsztaty kulinarne)
  • przeprowadzę zajęcia ruchowe (na sali gimnastycznej, w sali, rozciąganie między zajęciami).

Mam wiele scenariuszy zajęć z edukacji żywieniowej, które możemy zastosować w Twojej szkole lub przedszkolu. Jeżeli jesteś zainteresowany/a, zapytaj o szczegóły w formularzu kontaktowym lub napisz bezpośrednio na mój adres email: k.jachimowicz00@gmail.com